FinansowyMarket.com.pl

Wszystko o finansach


Wpływ polityki na działania banków detalicznych

Rynek kredytowy działa w otoczeniu społecznym, technologicznym, a przede wszystkim politycznym. Niektóre odgórne decyzje polityczne kreują zupełnie nowe działania banków detalicznych, co najczęściej uderza w klientów indywidualnych. Artykuł pokazuje, w jaki sposób decyzje polityczne odbijają się na funkcjonowaniu banków detalicznych, a także na kształtowaniu akcji kredytowej w gospodarce narodowej, kliknij po najlepsze porady w sieci.

Polityka i przeciwstawne skutki

Działania polityczne dotyczą najczęściej wzrostu podatków. Banki generują zyski, ale przede wszystkim dla akcjonariuszy. To nie instytucje charytatywne. Banki nie mają obowiązku pracy na korzyść społeczeństwa. To standardowy biznes, który przede wszystkim tworzy zysk właścicielom. Nakazy dla banków, szczególnie związane ze strefą podatkową odbijają się negatywnie na opłatach dla klientów detalicznych, a także na pogłębieniu rygoru w udzielaniu kredytów krótko, średnio oraz ostatecznie długoterminowych. Dlaczego tak się dzieje? Banki detaliczne przerzucają po prostu kwestie podatkowe na klientów. Takie czynności następują cyklicznie. Przed regulacje banki monitorują klientów od A do Z, bez żadnej elastycznej luki. Zmiany polityczne w wielu przypadkach prowadzą do ograniczenia akcji kredytowej, a także do zaburzenia funkcjonowania kredytów gotówkowych (krótkoterminowych). Ludzie bowiem odkrywają, że spłacają znacznie większe oprocentowanie, czy opłaty dodatkowe (prowizje, ubezpieczenia, opłaty za rozpatrzenie wniosku). Z drugiej strony ułatwienia przeznaczone bankom w dużym stopniu udoskonaliłyby sektor udzielania kredytów.

Mały klient z utrudnieniami po kluczowych decyzjach największych

Ograniczenie akcji kredytowej poprzez decyzje polityczne, które pośrednio wpływają na banki to zawsze problem społeczny. Dostęp do kredytu gwarantuje spełnienie wielu luksusowych potrzeb. Na kredycie powstają nowe miejsca pracy, inwestycje długoterminowe, rozwijają się ciekawe pomysły biznesowe. Duże przedsiębiorstwa przenoszą ryzyko polityczne praktycznie bezpośrednio na klientów. Polityczne decyzje zazwyczaj nie uwzględniają skutków długoterminowych. A te zawsze występują. Co myślisz o wpływie polityki na potencjał kredytowania w bankach detalicznych?