FinansowyMarket.com.pl

Wszystko o finansach


Dlaczego odmówiono mi kredytu gotówkowego?

Ubiegając się o kredyt gotówkowy, musimy wypełnić określone formalności, a pierwszą z nich jest złożenie wniosku, wraz z ewentualnymi dokumentami, o które może nas poprosić bank. Na tej podstawie dopiero analityk bądź system elektroniczny oceni naszą zdolność kredytową, sprawdzi wiarygodność finansową i wyda odpowiednią decyzję. Decyzja oczywiście nie zawsze musi być pozytywna, a przyczyn otrzymania decyzji odmownej może być wiele.

Zła historia kredytowa

Przepisy prawa bankowego narzucają na banki obowiązek sprawdzania historii kredytowania Klientów ubiegających o przyznanie kredytu gotówkowego i nie tylko. W bazie BIK znajdują się wszystkie informacje na temat zobowiązań, z których korzystaliśmy w przeszłości i obecnie, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jeśli bank podczas analizy wniosku weryfikując naszą historię znajdzie informacje o opóźnieniach w spłacie innych zobowiązań finansowych, które przekraczają 30 dni, wówczas uzna nas jako mających negatywną historię kredytowania i najprawdopodobniej odrzuci wniosek. Więcej informacji znajdziesz tutaj na http://www.mojportfelik.eu.

Zaległości w opłatach za rachunki

Oprócz BIK bank weryfikuje wnioskodawcę również w innych rejestrach dłużników takich jak BIG, KRD, czy ERIFF. Jeżeli znajdzie tam zapisy mówiące o tym, że w przeszłości mieliśmy lub obecnie mamy zaległości w opłacaniu rachunków za media, zaległe alimenty, czy niezapłacone mandaty zwiększy to naszą szansę na otrzymanie negatywnej decyzji. Bank może nas wskutek tego uznać za niewiarygodnych Klientów, którzy mogą udzielony kredyt nie spłacać terminowo.

Za niska zdolność kredytowa

W przypadku każdej osoby ubiegającej się o przyznanie kredytu gotówkowego badana jest jej zdolność kredytowa. Wyliczenie jej opiera się na wysokości dochodów, od których odejmowane są deklarowane stałe obciążenia miesięczne. Pozostała kwota musi być na tyle duża, żeby zapewnić bezproblemową i terminową spłatę pobieranego zobowiązania. W przypadku, jeżeli nie dokumentujemy dochodu zaświadczeniem, a zamiennie składamy oświadczenie o wysokości zarobków i ich źródle absolutnie nie możemy zawyżać swojego wynagrodzenia. Bank w każdej chwili może dzwoniąc do pracodawcy zweryfikować, czy rzeczywiście zarabiamy tyle, ile oświadczyliśmy we wniosku. Jeżeli bank stwierdzi, że zawyżyliśmy nasze dochody, wówczas z pewnością odrzuci nasz wniosek.

Wniosek może zostać także odrzucony za sprawą zbyt licznych zobowiązań finansowych, które ciążą na potencjalnym kredytobiorcy, wskutek których jego zdolność do spłaty kredytu jest zbyt niska.

Nawet drobiazgi mogą zaważyć na decyzji kredytowej

Często przez zwykłe niedbalstwo czy zapominalstwo możemy sami siebie narazić na odmowę przyznania kredytu gotówkowego. Przyczyną może być nawet podanie błędnych informacji we wniosku kredytowym takich jak telefon, adres, czy e-mail. Warto więc solidnie podejść do kwestii wniosku i dokładnie go sprawdzić, zanim go złożymy, żeby nie narażać się na niepotrzebną odmowę.