FinansowyMarket.com.pl

Wszystko o finansach


Gdzie po kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny w Banku BGŻ BNP Paribas.

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem jaki łączy w jeden kilka innych zobowiązań. Jego celem jest ułatwienie spłaty takiego zobowiązania. Przystępną ofertę kredytu konsolidacyjnego znajdziemy w Banku BGŻ BNP Paribas. Oprocentowanie nominalne na jakie możemy liczyć wynosi tutaj 4,99% w skali roku. Za udzielenie kredytu bank nie pobiera żadnej prowizji. Kwota jaką można skonsolidować to kwota od 30 tysięcy złotych do maksymalnie 200 tysięcy złotych. Zobowiązanie można spłacić w ratach miesięcznych od pół toku do nawet 120 miesięcy. Do skorzystania z tej oferty niezbędne jest założenie w banku rachunku osobistego. Trzeba przedstawić również oświadczenie o dochodach. Zobowiązanie można spłacić przed czasem. Decydując się na kredyt konsolidacyjny na kwotę 75 tysięcy złotych z okresem kredytowania wynoszącym 60 miesięcy Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania ma wartość 5,11% w skali roku. Raty miesięczne jakie wyliczy nam bank będą po 1 415 złotych. Całkowita kwota jaką spłacimy będzie równa 84 900 złotych. Kredyt będzie nas kosztował łącznie 9 400 złotych.

Kredyt konsolidacyjny w T-Mobile.

Druga propozycja została przygotowana przez T-Mobile Usługi Bankowe. Kredyt konsolidacyjny jaki tutaj nam oferują ma oprocentowanie wynoszące 5,99% w skali roku. Za udzielenie zobowiązania bank nie pobiera żadnego wynagrodzenia w postaci prowizji. Kwota kredytu jaką można zaciągnąć to kwoty od 10.000,00 złotych do maksymalnie 200.000,00 złotych. Okres kredytowania wynosi tutaj od 1 miesiąca do nawet 120 miesięcy. Bank wymaga, aby klient, który chce wziąć ten kredyt konsolidacyjny najpierw założył w banku rachunek i przedstawił oświadczenie o zarobkach. Zobowiązanie można bez problemu spłacić przed czasem. Dla naszego zobowiązania Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania przyjmuje wartość 6,16% w skali roku. Bank wyliczy nam raty miesięczne po 1 449 złotych każda. Daje nam to całkowitą kwotę do spłaty w wysokości 86 977 złotych. Ten kredyt będzie nas kosztował 11 977 złotych. Decydując się na to zobowiązanie koszt jaki poniesiemy z tytułu tego kredytu konsolidacyjnego będzie wyższy niż w przypadku pierwszej z ofert. Różnica będzie dosyć duża.

Związek kredytów z kryzysami finansowymi

Udzielanie kredytów w sektorze bankowości detalicznej, a także manipulacja stopami procentowymi według wielu uznanych ekonomistów, szczególnie z Austriackiej Szkoły Ekonomii prowadzi do uruchomienia czynników związanych z kształtowaniem się kryzysów finansowych praktycznie w całej przestrzeni międzynarodowej. A zatem właściwe zarządzanie stopami procentowymi może w dużym stopniu opóźniać kryzys finansowy, ale nie gwarantuje jego całkowitej eliminacji. W artykule poznasz kilka przykładów na potwierdzenie wskazanych powyżej założeń.

Jak udzielanie kredytów wpływa na funkcjonowanie gospodarki?

Przy tanim kredycie gotówkowym, czy innych rodzajach pożyczek krótko lub długoterminowych rośnie naturalnie zainteresowanie zadłużeniem na poziomie gospodarstwa domowego. Dlaczego? Przede wszystkim nawet średnia/słaba zdolność kredytowa wystarczy wtedy do pozyskania dodatkowych, tanich w spłacie pieniędzy. Tani kredyt to oczywiście niskie stopy procentowe ustalane przez Narodowy Bank Polski, a zatem słaba opłacalność lokat w bankach detalicznych. A zatem stopy procentowe (niskie/wysokie) regulują zainteresowanie oszczędzaniem lub kredytowaniem potrzeb konsumpcyjnych. Niskie stopy procentowe mają docelowo wyprowadzić gospodarkę z kryzysu, w tym z procesów deflacyjnych. Wystarczy spojrzeć na ostatnich kilka lat w Polsce, aby potwierdzić, że faktycznie stopy procentowe zadziałały w tym zakresie bardzo optymalnie. Z drugiej strony wysoka inflacja jest mocno niekorzystna dla społeczeństwa. Kształtowanie inflacji jest mocno związane z podażą pieniądza, a także z manipulowaniem stopami procentowymi. W kryzysie występują najczęściej dwa powiązane czynniki, a mianowicie bardzo wysoki wskaźnik inflacji znacząco przekraczający politykę banków centralnych i jednocześnie spore stopy procentowe, podnoszone w kilku cyklach, aby według nowoczesnej teorii ekonomii „schładzać gospodarkę”.

Praktyczny przykład z ostatniego kryzysu finansowego

Do ostatniego kryzysu finansowego doprowadziły złe kredyty na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Złe kredyty przekształcano w instrumenty rynku kapitałowego i przekazywano ryzyko do inwestorów na całym świecie, w tym do bardzo dużych instytucji, banków detalicznych, spekulantów klasy międzynarodowej, firm zainteresowanych dodatkowym zarobkiem na opcjach. Złe kredyty potwierdzano dodatkowo najwyższymi rankingami, co można podciągnąć do ogromnego oszustwa. Oczywiście nie bez znacznie były niskie stopy procentowe, polityka banków, w której nie było właściwie żadnych ograniczeń, co do udzielania kredytów. W Polsce kryzys finansowy nie zebrał dużego żniwa z prostego powodu. Bankom detalicznym zabrania się odgórnie inwestowania w mocno ryzykowne papiery, w tym instrumenty pochodne notowane w przestrzeni międzynarodowej. Dobra regulacja banków detalicznych przyczynia się do ochrony społeczeństwa przed kryzysami finansowymi, co potwierdza faktyczny stan gospodarki.

Dość wyraźna korelacja pomiędzy kredytem, a kryzysami ekonomicznymi

Korelacja pomiędzy udzielaniem taniego kredytu, szczególnie niezabezpieczonego, a występowaniem kryzysów finansowych jest zauważalna. W kraju od ostatnich lat widać presję na zabezpieczenie interesów kredytobiorców, a także na większe regulacje sektora bankowości detalicznej i firm pożyczkowych. Można zatem założyć, że manipulowanie stopami procentowymi nie wpłynie tak mocno na funkcjonowanie gospodarstw domowych nawet po pojawieniu się symptomów kryzysu finansowego. Niestety w aktualnych warunkach gospodarczych optymalizacja stóp procentowych jest odgórnie konieczna.

Pomoc banku w kłopotach finansowych.

Podpisując z bankiem umowę kredytową na przykład na zakup wymarzonego mieszkania, nie zastanawiamy się czy przez tych kilkadziesiąt lat poradzimy sobie ze spłatą zobowiązania. W euforii cieszymy się spełnieniem marzeń, tłumacząc nie raz, że co ma być to będzie. Zdarza się jednak, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności tracimy płynność finansową i coraz trudniej spłacać nam comiesięczne raty. Co więc można zrobić, aby uniknąć spotkania z windykatorem?

Na pomoc do…banku.

Wydawać by się mogło, że bank tylko czeka, aby za niespłacanie kredytu zabrać nam nieruchomość. Nic bardziej mylnego. Może to dziwnie zabrzmi, ale z bankiem można się dogadać.

Pomóc może tu produkt zwany restrukturyzacją kredytu. Polega ona na czasowej lub stałej zmianie warunków kredytu, a nowe warunki są dostosowywane do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Takie rozwiązanie daje możliwość dalszego spłacania kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci odsetek za nieterminowe płatności.

Możliwe zmiany w umowie.

Jedną z najczęstszych zmian wprowadzanych przez kredytobiorców podczas restrukturyzacji kredytu jest wydłużenie okresu na jaki został zawarty kredyt. Daje to możliwość zmniejszenia comiesięcznej raty, a tym samym może poprawić płynność finansową. Jednak w związku ze zwiększeniem ilości rat będziemy musieli zapłacić więcej odsetek. Lepiej jednak w tym przypadku wybrać mniejsze zło. Kolejną istotną zmianą, którą można wprowadzić podczas restrukturyzacji kredytu jest zmiana daty wymagalności raty. Jest to doskonałe rozwiązanie w sytuacji, gdy z jakichś przyczyn otrzymujemy wypłatę w innym dniu niż podczas podpisywania umowy kredytowej. Przez opóźnienia w spłacie naliczane są dodatkowe odsetki i wysyłane do nas listowne monity za które trzeba zapłacić. Lepiej więc udać się do banku by dokonać zmian, które oszczędzą nam kłopotów w przyszłości. Innym rozwiązaniem oferowanym przez banki są „wakacje kredytowe”. Polegają one na zawieszeniu spłaty raty na okres od 3 do 6 miesięcy. Zawiesić w ten sposób kredyt można tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład problemy finansowe spowodowane utratą pracy.

Jak uzyskać restrukturyzację kredytu?

W celu uzyskania restrukturyzacji kredytu trzeba udać się do banku by złożyć odpowiedni wniosek i wymagane załączniki. Należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, oraz dokumenty określające naszą sytuację materialną. Poza tym trzeba przedstawić dokumenty z których będą wynikać nasze problemy ze spłatą zobowiązania.

Kredyty gotówkowe

W polskim systemie bankowym mamy do czynienia z trzema rodzajami kredytów gotówkowych, a jak doskonale wiemy ten rodzaj kredytu w śród Polaków cieszy się coraz większy zainteresowaniem, dlatego też warto wiedzieć o nim jak najwięcej aby nie stać się ofiarą źle dobranego kredytu. Trzy najpopularniejsze rodzaje kredytu gotówkowego możemy opisać w następujący sposób. Pierwszy rodzaj to pożyczka gotówkowa wpłacana na konto bankowe bądź też otrzymywana w formie gotówki. Drugi rodzaj to kredyt na rachunku bieżącym, ten kredyt jest możliwy w momencie kiedy klient posiada rachunek w banku. Trzeci najmniej popularny rodzaj to karta kredytowa, wydawany jest on dodatkowo.

Pierwszy rodzaj kredytu polega na tym, że dostajemy gotówkę w wybrany przez siebie sposób. Wystarczy że złożymy swój wniosek w wybranym przez siebie banku bądź też przez Internet lub drogą telefoniczną. Zarówno banki jak i inne instytucje finansowe ubezpieczają nasze pożyczki. W niektórych jednak przypadkach mimo wszystko niezbędny może się okazać poręczyciel bądź te podpisanie weksla in blanco, dzięki temu pozyskamy błyskawiczną gotówkę po zatwierdzeniu pozytywnie decyzji o przyznaniu pożyczki

Drugi rodzaj kredytu gotówkowego to nic innego jak po prostu debet lub kredyt do konta. zazwyczaj przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy najczęstszym wymogiem jaki musimy spełnić jest nasza pozytywna historia bankowa. Na podstawie historii naszego rachunku samodzielnie oceni czy dany klient będzie w stanie samodzielnie i bez problemu spłacić swój kredyt. Maksymalne uznanie kredytowe na rachunku bieżącym wynosi pięcia a nawet ośmio krotność wpływów, jednak pomimo ten i tak zazwyczaj uzależniony jest od banku. Limit inaczej nazywany jest kredytem odnawialnym udzielany zazwyczaj na jeden rok. Bank pobiera odsetki od kredytu ale tylko od tej kwoty którą wykorzystaliśmy a nie od całości.

Trzeci równie bardzo popularny rodzaj kredytu gotówkowego to karty kredytowe. Jest to nic innego jak prosty w obsłudze kredyt odnawialny który możemy uzyskać w dowolnym momencie, w takiej wysokości w jakiej został nam on przyznany. Taki kredyt gotówkowy to bezpłatna usługa pamiętajmy jednak tym, że banki zazwyczaj pobierają prowizje za każdą udzieloną pożyczkę, musimy również raz do roku opłacać posiadaną kartę. Bez względu na to jaki kredyt gotówkowy chcemy zaciągnąć, pamiętajmy o tym, aby dokładnie porównać w Internecie wszystkie oferty, wówczas będziemy mogli wybrać taki kredyt który będzie dla nas najbardziej korzystny i satysfakcjonujący.

Popularność ofert kredytowych

Dzisiaj kredyty różnego rodzaju są doskonałym sposobem na sfinansowanie zakupów, wyjazdów czy wielu innych rzeczy. Powodem tego, że z każdym rokiem stają się coraz bardziej popularne jest między innymi coraz większa ilość ofert kredytowych, jakie zainteresowanym nimi klientom przedstawiają banki.

Konkurencja w bankowości

Jednym z elementów, który wpływa na zwiększenie ilość propozycji kredytowych jest między innymi coraz większa konkurencja na rynku usług bankowych. Coraz większa ilość banków i ich placówek sprawia, że klienci mogą wybierać pomiędzy ich propozycjami nie tylko jak mowa o otwarciu konta, ale także korzystaniu z produktów bankowych takich właśnie jak kredyty czy na przykład lokaty bankowe. Konkurencja także przyczynia się do tego, iż koszty związane z udzieleniem kredytów jak również ich oprocentowanie stają się coraz niższe. Dla zainteresowanych tego typu zobowiązaniami to dobra wiadomość, ponieważ dzięki temu wysokość ich raty miesięcznej jak również ogólna kwota, jaką muszą zwrócić do banku jest znacznie niższa.

Jak wyszukać najlepsze oferty kredytowe

Jednak aby mieć pewność, że dana oferta najlepiej spełnia wymagania klienta konieczne jest ich porównanie pod wieloma względami. Wydawać by się mogło, iż jest to proces czasochłonny, jednakże dzięki możliwości skorzystania z narzędzi internetowych staje się bardzo prosty. Wystarczy jedynie znaleźć odpowiednie strony, związane z tematyką kredytów i finansów, na których udostępniane są bardzo przydatne narzędzia. Do tych, z których klienci korzystają najczęściej zalicza się między innymi porównywarki kredytów czy kalkulatory. Pierwsze pozwalają na niemalże błyskawiczne porównanie ze sobą kilku czy nawet kilkunastu ofert kredytowych oraz zazwyczaj także ich wyszukanie według określonych kryteriów. Kalkulator zaś pomaga w określeniu wysokości miesięcznej raty, biorąc pod uwagę kwotę kredytu, jego oprocentowanie i czas spłaty. Dzięki niemu o wiele szybciej można dopasować oferty kredytowe do wymagań klienta, gdyż wiadomo, jakich należy poszukiwać.

Dobra oferta - bezproblemowa spłata

Wiele osób potwierdza, że dobrze wybrana i porównana oferta to przede wszystkim bezproblemowa spłata kredytu. Warto wziąć pod uwagę możliwości domowego budżetu i dopasować ratę miesięczną tak, aby jej spłata nie stanowiła zbyt dużego problemu. O wiele lepiej jest, jeżeli można ją ustalić na nieco niższym pułapie niż maksymalna możliwość budżetu, wówczas jej spłata nie powinna stanowić jakiegokolwiek problemu. Zachęcam również do zapoznania się z rankinkiem lokat -

Posted by ezop at 11:23:39 in